Dokumenty do pobrania

Icon
Wniosek o przyjęcie kandydata oddział przedszkolny
Icon
Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy 1
Icon
Karta zgłoszenia dziecka na obiady
Icon
Oświadczenie - autobus
Icon
Oświadczenie - świetlica
Icon
Podanie klasy II-VIII
Icon
Zgoda na wycieczkę
Icon
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Icon
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Icon
Upoważnienie do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego