Dzieci prawa mają i je dobrze znają

20 listopada to dzień, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Nasza społeczność szkolna dziś postawiła na niebieski kolor UNICEF – na znak jedności z dziećmi na całym świecie. W poszczególnych klasach odbyły się tematyczne zajęcia, a całość zwieńczył wspólny Niebieski Marsz Praw Dziecka. To radosna akcja, ale z poważnym przesłaniem. Ma na celu uświadomienie uczniom, że prawa dziecka, jak i człowieka to najbardziej elementarne i przynależne każdej jednostce ludzkiej z racji urodzenia prawa. Niestety na całym świecie wciąż dochodzi do ich łamania. Bardzo istotne jest zatem, aby od najmłodszych lat poznawać te prawa, mieć ich pełną świadomość i potrafić reagować, gdy dochodzi do ich nieprzestrzegania i naruszania.