Logopeda

Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się Hanna Golnik

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy,  profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Zadania logopedy szkolnego:

  • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
  • diagnozowanie logopedyczne,
  • organizowanie pomocy logopedycznej,
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

 

W miesiącu wrześniu przeprowadzane  są  wśród uczniów logopedyczne badania przesiewowe. Celem badań jest wyłonienie dzieci wymagających opieki logopedycznej. Badanie logopedyczne, polega na orientacyjnym badaniu słuchu mownego i fonemowego, badaniu sprawności artykulatorów, badaniu płynności  mowy, badaniu funkcji połykowej i oddechowej oraz badaniu budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie).

W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, psychologiczne).

Dla każdego dziecka opracowany zostaje program terapii logopedycznej, który powstaje na podstawie szczegółowej diagnozy. Metody pracy, pomoce i środki są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka. Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a przede wszystkim od współpracy terapeuty z rodzicami (konieczne są systematyczne, codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu trwające ok. 15 minut ).