Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo,

rok szkolny 2020/2021 zakończy się

dla uczniów i rodziców w piątek 25 czerwca.

 

Ze względu na wytyczne dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w sytuacji epidemiologicznej nie będzie tradycyjnego zakończenia roku szkolnego oraz uroczystego wręczania świadectw i nagród.

Odbiór świadectw szkolnych klas VI-VIII  odbędzie się w poszczególnych klasach od godziny 9.00.

Odbiór świadectw szkolnych klas I-V oraz dyplomów uczęszczania do oddziału przedszkolnego nastąpi o godzinie 10.00.

Rozdanie świadectw odbędzie się  w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Prosimy, aby rodzice nie wchodzili do klas ze swoimi dziećmi. Wszyscy uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć złożone maseczki ochronne, a ósmoklasiści dodatkowo rękawiczki, ponieważ będą oni potwierdzali własnoręcznym podpisem odbiór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Uczniowie kl. VIII po dn. 9 lipca będą mogli odbierać w szkole zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ustaleniami z wychowawcą klasy.

 

Ostatnie wpisy