Harmonogram dostępności nauczycieli

harmonogram dotępności nauczycieli

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023. 13 września 2022 roku omówienie dokumentacji szkolnej (Statut szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny, kalendarz roku szkolnego); bezpieczeństwo dzieci na …