Chór szkolny

Chór „Kamertonik’’ działający  w naszej szkole składa się z uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Od początku swojej działalności bierze czynny udział w życiu kulturalnym szkoły, parafii i gminy.

W repertuarze chóru znajdują się utwory wokalne i wokalno-instrumentalne o różnorodnej tematyce.

Opiekunem chóru jest Barbara Sotowicz