Drugoklasiści na wycieczce

Dnia 20 października uczniowie klas drugich uczestniczyli w wycieczce do Sierpca. W Muzeum Wsi Mazowieckiej dzieci wzięły udział w grze terenowej, podczas której, zwiedzając muzealną wieś z panią przewodnik, musiały wytężyć wzrok i odszukać kilka charakterystycznych elementów architektury w zagrodzie, chałupie i dworze. Gra terenowa okazała się doskonałą zabawą i lekcją historii dla najmłodszych. Następnie przenieśliśmy się w czasie i trafiliśmy do izby lekcyjnej. Tam dzieci ubrane w mundurki czytały „Elementarz” i stalówką z atramentem ćwiczyły trudną sztukę kaligrafii. To zadanie nie było łatwe. W zeszytach pojawiły się kleksy! Całe szczęście, że nauczyciel nie użył ,,dyscypliny”, która leżała na biurku. Na pamiątkę dzieci zabrały zapisane zeszyty i dyplomy. Wyprawa do Sierpca dostarczyła wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.