Historia szkoły

1919

Prawdopodobne rozpoczęcie funkcjonowania Jednoklasowej Szkoły Podstawowej w Pieścirogach Starych i Czteroklasowej Szkoły Powszechnej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Pieścirogach Nowych.

Szkoła Jednoklasowa działała w pomieszczeniu wynajmowanym u p. Jana Godlewskiego a Czteroklasowa w drewnianym domu stojącym przy obecnej ul. Kolejowej.

W późniejszym okresie Szkołę przeniesiono do budynku starego dworca kolejowego. Kierownikiem szkoły była p. Zofia Dobrowolska.

1930/1931
Kierownikiem szkoły został p. Józef Gulatowski.
1931/1932
Kierownikiem szkoły został p. Jan Bóll.
W związku ze wzrostem liczby uczniów wynajmowano pomieszczenia w prywatnych mieszkaniach i adaptowano je na klasy.
1935
Gmina Nasielsk rozpoczęła budowę nowej szkoły z inicjatywy kierownika Bólla.
Liczba uczniów w różnych latach wynosiła od 180 do 200.
1939
Ukończono połowę budynku szkoły. Budowę przerwał wybuch wojny.
1944
Szkoła została rozebrana przez okupanta.
1945-1948
Miejscowe dzieci uczęszczały do szkoły w Nasielsku
1948
Budowa nowej Szkoły.
Pierwszy rok zajęcia w nowej Szkole rozpoczęły się 05.09.1948 r.
Kierowniczką została p. Czesława Żbikowska.
Do szkoły uczęszczało ponad 100 dzieci.
1949/1950
W siedmiu oddziałach szkoły uczyło się 247 uczniów.
1950/1951
Kierownikiem szkoły został p. Józef Podlasin, liczba uczniów wynosiła 257.
1951/1952
Kierownikiem szkoły p. Wanda Jankowska, 219 uczniów w siedmiu oddziałach, 200 miejsc w ławkach.
1953/1954
Grono Pedagogiczne składa się z siedmiu nauczycieli w tym p. Zdzisław Nawrocki kierownik Szkoły, uczy się 226 uczniów w ośmiu oddziałach.
Powołano Komitet Budowy nowej szkoły.
1954-1959
253 uczniów w siedmiu oddziałach.
1957/1958
Liczba uczniów systematycznie zwiększała się.
1958/1959
Uzyskano zgodę na lokalizację i budowę nowej szkoły na placu przy ulicy Kolejowej
1959/1963
Liczba uczniów systematycznie zwiększała się.
1963/1964
W siedmiu podwójnych klasach pracę rozpoczęło 392 uczniów i 14 nauczycieli.
W okresie ferii zimowych uczniowie zostali przeniesieni do nowej szkoły.
07.01.1964 r. rozpoczęło naukę w nowej szkole.
Oddano do użytku Dom Nauczyciela z trzema mieszkaniami służbowymi dla nauczycieli.
Kierownikiem szkoły został p. Jan Gołębiewski.
1966/1967
Kierownikiem szkoły został p. Marian Menich.
Pracę podjęła mgr Teresa Skrzynecka późniejsza dyrektor szkoły.
1971/1972
Odnowienie budynku szkoły.
1972/1973
1 stycznia 1973 Szkoła Podstawowa w Pieścirogach stała się Gminną Szkołą Zbiorczą, dyrektorem został p. Marian Menich.
Powołano szczep harcerski, w skład którego weszły drużyny: zuchowa i 2 harcerskie.
Uruchomiono stołówkę szkolną.
1975/1976
Remont szkoły położono nowy dach na całym budynku, wykonano elewację, wymieniono gipsowe podłogi na parkiet.
1977-1991
Dyrektorem szkoły była p. Irena Bocian.
Systematycznie przeprowadzano remonty w szkole: wymieniono rynny, naprawiono dach, wymieniono instalację elektryczną w sali gimnastycznej, malowano wnętrze szkoły. Wyposażanie szkoły było gromadzone dzięki znacznej pomocy Komitetu Rodzicielskiego.
Uruchomiono świetlicę szkolną.
1991/1992
Dyrektorem szkoły została mgr Teresa Skrzynecka.
1993/1994
Dobudowanie nowego skrzydła do budynku szkolnego.
1995-1996
Uporządkowano boiska do gry w koszykówkę i piłkę nożną.
Teren szkoły ogrodzono płotem z elementów metalowych.
Nadano szkole imię ks. Józefa Poniatowskiego.
1996-1999
Uruchomiono szkolną pracownię informatyczną.
Remont łazienek
1999/2000
1 września 1999 Rada Miejska w Nasielsku utworzyła Zespół Szkół nr 2 w Pieścirogach Starych z sześcioklasowa Szkołę Podstawową i 3-letnim Publicznym Gimnazjum.
2000/2001
Otrzymaliśmy nową pracownię komputerową dla gimnazjum.
Kapitalny remont kuchni i zaplecza kuchennego
2001-2005
Wymiana starej węglowej instalacji c. o. na nowoczesną – olejową oraz wyremontowano kotłownie.
Kapitalny remont dachu.
Wymiana okien i drzwi w sali gimnastycznej.
2005/2006
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w całej szkole.
Rozpoczęto rozbudowę szkoły o sale dydaktyczne dla klas I-III S.P. oraz pokoje dla administracji.
2006-2009
Dyrektorem została mgr Marianna Turek.
Kontynuowano rozbudowę szkoły.
Otrzymaliśmy nową pracownią komputerową dla Szkoły Podstawowej i centrum multimedialne biblioteki szkolnej.
2009-2010
Dyrektorem została mgr Barbara Markowicz.
Zakończona została rozbudowa szkoły.