Powitanie Wiosny

21 marca szkoła świętowała symboliczne powitanie wiosny, uczestnicząc w grach i zabawach.

Rozpoczęliśmy spotkaniem w sali gimnastycznej, gdzie uczniowie poszczególnych klas przybliżyli tradycje
i obrzędy towarzyszące powitaniu wiosny w innych krajach.

Następnie uczniowie klas 0-3 udali się na boisko szkolne i poszukiwali symboli wiosny, a starsi brali udział
w konkursie „Słowa związane z wiosną”. Wszystkie klasy zaprezentowały wiosenne transparenty oraz piosenki
i okrzyki witające wiosnę. Młodsi rysowali plakat „ Co wiosną mogą zobaczyć?”, a starsi uczestniczyli w grze terenowej przygotowanej przez Samorząd Uczniowski.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w pomoc w organizacji tego wesołego dnia.

Serdeczne podziękowania kierujemy  do Rady Rodziców za ufundowanie słodkiego poczęstunku dla uczniów.

Za program i koordynację Dnia Wiosny odpowiedzialni byli: Małgorzata Łuczyńska, Katarzyna Kowalczyk oraz Samorząd Uczniowski.