Spotkanie w bibliotece

Nasi pierwszoklasiści spotkali się z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Fili Bibliotecznej w Pieścirogach.  Prelekcja zorganizowanie wspólnie z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich przybliżyła uczniom tematykę ochrony środowiska. Pan Kierownik Bartosz Tomczyk oraz Pani Monika Krzyczkowska, w bardzo ciekawy sposób opowiedzieli o smogu, segregacji śmieci, metodach ich zmniejszania w środowisku oraz konsekwencjach złych działań człowieka dla świata przyrody.