Święto Narodowe Trzeciego Maja

30 kwietnia, tuż przed długim weekendem majowym, odbyła się uroczysta akademia z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Po wprowadzeniu sztandaru (Lena Wiechowicz, Damian Łosiewicz i Hanna Rączka) społeczność szkolna odśpiewała hymn państwowy. Wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Ostrowska przywitała zebranych, prosząc o chwilę zadumy. W świąteczny nastrój majowej uroczystości wprowadzili zgromadzonych recytatorzy (Julia Woźniak, Kacper Wróblewski i Katarzyna Wilczyńska). Następnie publiczność oczyma wyobraźni przeniosła się do sali lekcyjnej, gdzie o minionych wydarzeniach rozprawiali uczniowie (Zuzanna Miętek, Maja Tatarka, Franciszek Bogdański i Piotr Kopka) oraz recytatorzy (Paweł Zglec, Maja Wójcik). Niespodziewanie dołączył do nich król Stanisław August Poniatowski (Konstanty Sobczyk), który odczytał postanowienia konstytucji, uchwalonej, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic”.  Niestety, to nie uchroniło Polski przed utratą niepodległości. „Że kiedyś dzieciom broniono polskich pacierzy?” deklamowała recytatorka (Klara Rybus-Fischer). Na koniec narrator (Olaf Lewandowski) opowiedział, jak obchodzono to święto w różnych okresach historycznych. Ta część uroczystości została uświetniona pieśniami patriotycznymi: „Jak długo w sercach naszych”, „Witaj majowa jutrzenko”, (chór z klasy 5b i 6a) oraz ”Żeby Polska była Polską” (Joanna Domżała, Eliza Zdanowicz, Antonina Lewandowska). Na szczególne uznanie zasługuje występ uczniów klas drugich. Dzieci zaśpiewały piosenkę „Serca biało- czerwone mamy”. Piękny śpiew połączyły z pokazem.
Druga część uroczystości poświęcona została naszemu patronowi księciu Józefowi Poniatowskiemu, który był gorliwym zwolennikiem Konstytucji 3 Maja. Narratorzy (Alicja Zielińska i Michał Śliwiński) wskazali jego przymioty oraz wyjątkowość bohatera. Następnie delegacja (Karolina Truchel, Dawid Wojtal) złożyła kwiaty pod płytą pamiątkową patrona. Sztandar został wyprowadzony. Na koniec głos zabrał dyrektor szkoły Cezary Wiśniewski, który podziękował artystom za piękny występ, nauczycielom za jego przygotowanie, a publiczności za wzorową postawę.
Akademię przygotowały: Dorota Sierzputowska, Beata Rączka i Ewa Ścisłowska. Nad oprawą muzyczną czuwał Michał Brodowski. Opiekę nad występem uczniów klas drugich sprawowały wychowawczynie: Monika Sadłowska i Adrianna Kołakowska.
Majówka przed nami, więc świętujmy!