Twórczość uczniów klasy 3a

Uczniowie na zajęciach technicznych wykonali makiety podwórka z lektury M. Terlikowskiej „Drzewo do samego nieba”. Artystyczne dzieła pokazały podwórko, które było miejscem wydarzeń w książce. Do makiet wykorzystali różne materiały: gałązki, jesienne liście, bibułę, plastelinę, krepinę i swoje niesamowite pomysły. Gratulacje dla uczniów za kreatywność.