Uwaga konkurs! „Przystań w sieci”

Głównym celem konkursu jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocją pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym i literackim w kategoriach klas: I – III, IV – VI, VII – VIII.

Konkurs plastyczny

Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej – ulotki, plakatu, komiksu dowolną techniką i w dowolnej formie.

Konkursu literacki

Zadaniem uczestnika jest napisanie wiersza, zwracającego uwagę na bezpieczeństwo w Internecie.

Liczymy na Waszą kreatywność w podejściu do tematu.

Praca konkursowa może zostać wykonana tylko przez jednego uczestnika.

Nie przyjmujemy prac grupowych.

Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie:

a) imię i nazwisko,

b) klasa

 

Ocena prac dokonywana będzie przez Komisję konkursową.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) wartość artystyczna pracy,

b) wiek autora pracy,

c) spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu,

d) w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia (nie obowiązuje celowych zabiegów literackich).

 

Prace należy przekazać do pedagoga szkolnego lub biblioteki szkolnej do dnia 07 czerwca 2021 roku.

Zachęcamy do udziału w konkursie. Dla zwycięzców czekają nagrody.