Ważny dzień dla pierwszaków

W piątek, 25 września, w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Pasowanych na uczniów zostało 21 dzieci, jedna klasa pierwsza. Wychowawczynią klasy jest p.Hanna Golnik. Podczas uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali  swoje artystyczne umiejętności. Recytowali i śpiewali bez większej tremy. Uśmiechnięte twarze głównych bohaterów ubranych w stroje galowe, wywoływały radość wszystkich zebranych.

Dzieci złożyły uroczystą przysięgę  na sztandar  szkoły, który był wprowadzony przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.  Aktu pasowania dokonał Dyrektor szkoły p. Cezary Wiśniewski. Wraz z panią wicedyrektor- Barbarą Jaskulską wręczył pierwszakom pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz światełka i opaski odblaskowe.. Na uroczystości była obecna także przewodnicząca Rady Rodziców p. Katarzyna  Ziemiecka, która obdarowała dzieci upominkami.

Mimo, że ze względu na panującą pandemię, w tak ważnym wydarzeniu nie mogli uczestniczyć rodzice uczniów, to  właśnie oni przyczynili się do uświetnienia tego dnia. Pięknie przygotowali swoje dzieci i ufundowali im obfite „rogi”ze słodyczami. Jak zawsze ich pomoc  okazała się nieodzowna.

Od tego dnia,  jako pełnoprawni uczniowie Szkoły Podstawowej,  pierwszaki będą miały nie tylko prawa, ale i obowiązki.

I chociaż może nie zawsze będzie łatwo to otworzyła się przed nimi „ciekawa księga świata”. Przewracając kolejne jej karty, będą zdobywały wiedzę i rozwijały swoje zainteresowania.