Zakończenie projektu „Dostępna Szkoła”

Szanowni Państwo,

30 czerwca 2023 r. nasza szkoła jako jedna z czterech szkół z terenu gminy Nasielsk, zakończyła realizację projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projekt polegał na wdrożeniu wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności. Otrzymany na cel grant umożliwił przeprowadzenie działań modernizacyjnych m.in. w zakresie wyznaczenia miejsc parkingowych i dostosowania dojścia do szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wydzielenia sanitariatów oraz doposażenia gabinetu logopedy oraz pedagoga szkolnego. Ponadto zakupiono regulowane stoliki, podświetlane lupy oraz lampki . Dodatkowo świetlica i gabinet pedagoga zyskały elementy kącików wyciszenia. Dla osób z niepełnosprawnościami, powstało także odpowiednie stanowisko w szkolnej bibliotece. Rozwiązania te mają zapewnić efektywną edukację w naszej placówce każdemu dziecku, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.