Zebrania i dni otwarte

Grafika dekoracyjna

10 września 2020 r. (czwartek)

  • omówienie dokumentacji szkolnej (Statut Szkoły, program wychowawczo –profilaktyczny, kalendarz roku szkolnego 2020/2021)
  • bezpieczeństwo dzieci na terenie szkoły oraz w drodze do szkoły i do domu
  • wybory członków Klasowej Rady Rodziców – delegacja na spotkanie Rady Rodziców

 

19 listopada 2020 r. (czwartek) – zebranie tematyczne (według potrzeb)

  • informacja o ocenach cząstkowych z poszczególnych edukacji i przedmiotów i zachowaniu uczniów

 

17 grudnia 2020 r. (czwartek) – dzień otwarty

  • dyżury nauczycieli w godz. 17.00 – 18.00

 

14 stycznia 2021 r. (czwartek) – zebranie podsumowujące I półrocze

  • informacja o ocenach w nauce z poszczególnych edukacji i przedmiotów oraz o ocenach z zachowania uczniów w I półroczu roku szkolnego 2020/2021

 

25 marca 2021 r. (czwartek) – dzień otwarty

  • dyżury nauczycieli w godz. 17.00 – 18.00

 

20 maja 2021 r. (czwartek) – zebranie informacyjne

  • informacja o proponowanych ocenach rocznych z poszczególnych edukacji i przedmiotów oraz o ocenach zachowania uczniów