Zebrania z rodzicami

W dniu 09.09.2021 r. o godzinie 17.00 odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami.

Spotkania odbędą się w klasach zgodnie z przydziałem sal wywieszonym na drzwiach korytarzy.

Spotkanie trójek klasowych 09.09.2021 r. o godzinie 18.00 w świetlicy szkolnej.

Ostatnie wpisy