Biblioteka

Dopóki czytelnik jej nie otworzy,

dopóty książka jest tylko zbiorem słów.

Ursula K. Le Guin 

     Biblioteka szkolna jest miejscem pracy i rozrywki. Uczniowie, nauczyciele jak i inni pracownicy szkoły mają możliwość wypożyczania książek jak i korzystania z księgozbioru podręcznego na miejscu. 

Tu każdy jest mile widziany,
tu też nikt nie jest oceniany,
a uśmiech jest mile widziany :)

Działania biblioteki wspiera od 2007 roku Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które pozyskane zostało w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Wyposażenie pracowni stanowią cztery stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. Komputery posiadają system Windows Vista oraz oprogramowanie Microsoft Office.  Dodatkowo posiadają programy edukacyjne: encyklopedia multimedialna, słowniki PWN oraz Atlas Świata. 

Na komputerach zainstalowano również program Opiekun Ucznia zabezpieczający przed wyświetlaniem stron internetowych zawierających niepożądane treści.

ICIM pozwala na zwiększenie dostępu do nowoczesnych technik informacyjnych oraz daje możliwość indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej przez sieć Internet.

Biblioteka wraz z Centrum Multimedialnym pomagają dbać o wszechstronny rozwój uczniów i stwarzają warunki do rozwoju ich uzdolnień.