Dokumenty szkoły

Icon
Statut szkoły

Statut Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach

Icon
Program wychowawczo-profilaktyczny