Dostępna szkoła - procedury projektu

Icon
Procedura konsultacji szkolnych.
Icon
Procedura działania pomocy nauczyciela.
Icon
Procedura organizacji zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Icon
Procedura indywidualnego toku lub programu nauczania.
Icon
Procedura wykonywania czynności medycznych
Icon
Procedura współpracy z rodzicami.
Icon
Procedura pracy z uczniem zdolnym
Icon
Procedura określająca standard obsługi osób z niepełnosprawnościami
Icon
Procedura organizowania i przydzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej