Zebrania i dni otwarte

12.09.2023 r. (wtorek)

  • omówienie dokumentacji szkolnej ( Statut Szkoły, program wychowawczo- profilaktyczny, kalendarz roku szkolnego 2023/2024)
  • bezpieczeństwo dzieci na terenie szkoły oraz w drodze do szkoły i do domu
  • wybory członków Klasowej Rady Rodziców – delegacja na spotkanie Rady Rodziców

14.11.2023 r. (czwartek) – zebranie tematyczne (według potrzeb)

  • informacja o ocenach cząstkowych z poszczególnych edukacji i przedmiotów oraz o zachowaniu uczniów

12.12.2023 r. (czwartek) – dzień otwarty

Dyżury nauczycieli w godz. 16.00 – 17.00

01.02.2024 r. (czwartek) – zebranie podsumowujące I półrocze

  • informacja o ocenach w nauce z poszczególnych edukacji i przedmiotów oraz o ocenach zachowania uczniów w I półroczu roku szkolnego 2023/2024

26.03.2024 r. (czwartek)– dzień otwarty

Dyżury nauczycieli w godz. 16.30 – 17.30

08.05.2024 r. – zebranie informacyjne

  • informacja o proponowanych ocenach rocznych z poszczególnych edukacji i przedmiotów oraz o ocenach zachowania uczniów