Konkurs plastyczny „Labirynt wyobraźni”-„Odlot”

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich odważnych i uważnych do kolejnej podróży w nieznaną przestrzeń wyobraźni. Odlecieć można tak jak ptak, samolot, rakieta, motyl, anioł Ikar, czy też jak liść i pył na wietrze. Można wznieść się ponad poziomy i przeciętność. Tam gdzie odlatują nasze myśli. Dokąd?, jak daleko? i wysoko?, dlaczego? i po co…? Oto pytania, na które spróbujcie odpowiedzieć rysując i malując. Zasady uczestnictwa:
– każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 20 prac w formacie – A4 (210 mm x 297 mm) lub A3 (297 mm x 420 mm).
Dyptyk, tryptyk traktowane będą jako jedna praca.
– technika – rysunek , malarstwo, collage, grafika warsztatowa i komputerowa, batik.
– karta zgłoszenia trwale umocowana na odwrocie pracy .
– nadesłanych prac prosimy nie rolować, nie oprawiać, nie zginać.
Kategorie:
Kategoria dziecięca, uczniowie w wieku:
– „A” 6- 9 lat,
– „B” 10 – 13 lat.
Kategoria młodzieżowa, uczniowie w wieku:
– „C” 14 – 16 lat,
Należy wydrukować i wypełnić kartę konkursu i oświadczenie.
Więcej informacji:
http://www.lspdabrowa.pl/…/regulamin-Labirynt-Wyobrazni…
Prace konkursowe wraz z oświadczeniami należy dostarczyć do p. Zofii Porosy lub p. Joanny Maluchnik do 28 lutego 2024 r.