Sukces w Olimpiadzie PCK

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w Olimpiadzie Zdrowia PCK z Biedronką. Organizatorem Olimpiady jest Polski Czerwony Krzyż. Jest to już XXXI edycja. W konkursie wymagana jest wiedza z zakresu zdrowia, pierwszej pomocy oraz problematyki ochrony środowiska przyrodniczego. Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, promocja nawyków zdrowego odżywiania, ruchu i higieny oraz dbania o środowisko naturalne poprzez:
1) kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych,
2) pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i
dbałości o zdrowie i środowisko naturalne,
3) inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie oraz dbałość
o środowisko naturalne w środowisku szkolnym i lokalnym.

W dniu 12 stycznia 2024r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się etap rejonowy, w którym reprezentantką naszej szkoły była Magda Mierzejewska z klasy VIII. Zajęła I miejsce pokonując innych uczestników z naszego rejonu. Gratulujemy sukcesu!

Ostatnie wpisy