Zebrania rodziców

Przypominamy, że 16 maja 2023 o godzinie 17:00 odbędą się zebrania z wychowawcami w klasach, a także spotkanie Rady Rodziców o godzinie 17:30  w świetlicy szkolnej.
W tym dniu nauczyciele pełnią dyżur od 16:00 do 17:00.