„Bądź pozdrowiony, Gościu nasz”

18 kwietnia br. miało miejsce niecodzienne wydarzenie – w ramach wizytacji kanonicznej naszą szkołę odwiedził Biskup Płocki – Mirosław Milewski. W imieniu całej społeczności szkolnej zacnych gości powitał p. Dyrektor, Cezary Wiśniewski. Następnie uczniowie klasy VII przedstawili montaż słowno – muzyczny, przygotowany pod czujnym okiem Pani Jadwigi Szymańskiej i Pana Michała Brodowskiego. Po występie ks. bp. zwrócił się do zebranych w kilku zdaniach, podkreślając, jak wielką wartością dla dzieci i młodzieży jest możliwość nauki i przebywania wśród innych równieśników. Wspomniał w swoim przemówieniu również o latach dzieciństwa, które spędził w Pieścirogach i w naszej szkole. Swoje wystąpienie zakończył wspólną modlitwą, udzielając wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Po części oficjalnej ks. bp. spotkał się z zaproszonymi gośćmi na poczęstunku. Była to doskonała okazja do wspomnień i rozmów.
Wizyta Biskupa Płockiego w progach naszej szkoły z pewnością zapisze się w naszych sercach i pamięci.