Patron szkoły

Portret Księcia Józefa PoniatowskiegoJózef Poniatowski był postacią wyjątkową. Wielki bohater i patriota, żołnierz, który zginął na polu walki był jednocześnie jednym z nas – był osobą, którą chcielibyśmy spotkać, nie pomnikową. To o nim historyk i dyplomata – Szymon Askenazy pisał:

„Kochany jest od swoich i za cnoty i za wady, kochany za to, że w jednych a nawet i w drugich był świetnym ucieleśnieniem charakteru narodowego…”

Istotnym powodem, dla którego nasza szkoła przyjęła imię księcia Józefa Poniatowskiego to jego  przywiązanie do tutejszych terenów. Posiadłości księcia były dość rozległe, ale szczególnie upodobał sobie otrzymany w spadku pałacyk w Jabłonnie. W 1773 roku Jabłonnę odkupił od kapituły płockiej brat króla Stanisława Augusta – Michał Poniatowski, ówczesny biskup płocki i późniejszy prymas Polski.

W celu przekształcenia tego budynku w elegancką rezydencję pałacowo-parkową, zatrudnił on królewskiego architekta Dominika Merliniego.

W 1794 roku Jabłonnę odziedziczył książę Józef Poniatowski, bratanek prymasa, który często bywał tu w latach 1798-1806. Po tragicznej śmierci księcia Józefa w bitwie pod Lipskiem (1813), Jabłonnę otrzymała w dożywocie jego siostra Teresa Tyszkiewiczowa.

W 1822 roku obiekt stał się własnością Anny z Tyszkiewiczów Potockiej.

W roku 1809, w czasie wojny polsko – austriackiej, w rejonie Serocka i Zegrza odbyła się koncentracja wojsk polskich przed bitwą pod Raszynem. Zegrze stało się wówczas kwaterą główną sztabu księcia Poniatowskiego. Po bitwie pod Grochowem odbyła się w Zegrzu narada wojenna  z udziałem Poniatowskiego i generałów Henryka Dąbrowskiego oraz Józefa Zajączka, na której podjęto decyzje co do dalszych planów wojennych.

W czasie przygotowań do wojny z Rosją, podobnie jak w czasie walk z Austriakami, Zegrze było rejonem koncentracji wojsk, tym razem V Korpusu Francuskiego pod dowództwem Poniatowskiego. W wojnie 1812 r. rejon „trójkąta strategicznego” Modlin – Zegrze – Praga stanowił bazę dla wojsk napoleońskich oraz był elementem osłonowym  w czasie odwrotu spod Moskwy. Ta część Mazowsza nosi wiele śladów obecności księcia.