Hymn szkoły

Ref.:
Kiedy szkolna armia zna swój cel,
Ku ambicji swej, ku wygranej brnie.
Każdy tutaj chce wiedzy zyskać moc
I przed siebie lżej – stąpać wprost

1.
Ile lat historii zerka w oczy,
Ile służb wojskowych, wszędzie prochy.
Kiedy tego dosyć, lepszy byt
To Golgoty koniec, szereg cyfr.

2.
Biedny ten, kto nie posiada wiedzy,
Wrogi jest mu język, wrogie więzy,
Kto omija księgi, historii świat.
Biało-Czerwone wstęgi porywa wiatr.

3.
Gdzie pod Lipskiem pada piąty strzał,
Porażki gorzki smak, lecz zasług wiele tak.
Oto za nasz kraj, za nauki wzgląd,
Za hart ducha – Patronowi hołd !