Życzenia od Samorządu Uczniowskiego

Dyrekcji, Nauczycielom
Pracownikom Szkoły

z okazji zakończenia
roku szkolnego 2020/2021

składamy serdeczne podziękowania
za okazane dobro, życzliwość,
wsparcie podczas edukacji zdalnej
i każdy krzepiący na uśmiech.

Życzymy pięknych wakacji
Samorząd Uczniowski